firesale.gr Γενικοί Όροι

Α. Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

 

 1. Στοιχεία Εταιρείας

Η ιστοσελίδα www.firesale.gr (εφεξής ιστοσελίδα) σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονικό κατάστημα με στόχο την απλότητα και τη φιλικότητα προς τον επισκέπτη. Η επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο τηλ. 215 215 1400 και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email info@firesale.gr.

 

 1. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και αποδοχή αυτών

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό. Η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συνεπάγεται την εκ μέρους σας αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση των παρόντων. Σας συστήνουμε να ανατρέχετε στη διαδικασία αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Η εταιρεία δύναται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων μεταβάλλονται διαρκώς, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες που υπάρχουν στις αποθήκες μας ή στις συνεργαζόμενες εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Για κάθε παραγγελία, ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα όπως αυτά αναφέρονται τη στιγμή της παραγγελίας, με την επιφύλαξη τυχών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει ακουσίως. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Γενικότερα, η εταιρεία μας ασκεί εμπορική και όχι κατασκευαστική δραστηριότητα και η τυχόν ευθύνη της περιορίζεται στην μεταφορά πληροφοριών του κατασκευαστή προς τον πελάτη με σκοπό τη μεταπώληση.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία, σας παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του ή διαπιστώσετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε ασυμβατότητα, σε σχέση με τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και την παρουσίασή του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με την εταιρεία (στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

 

 1. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκουσίως από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και, τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ιστοσελίδα έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό, ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες.

Συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων : Η ιστοσελίδα συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης προσφέρει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την ιστοσελίδα. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνό του πελάη, καθώς και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή/και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής / παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένη προσφορά. Η ιστοσελίδα κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία, (iv) ειδικές προσφορές της εταιρείας, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις από την εταιρεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, για την παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας, ομοίως και η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρώς απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο προς τούτο τμήμα της εταιρείας. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε προκειμένου τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας και συνδεδεμένον με αυτήν εταιρειών περιοριστικώς για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Σε περίπτωση τυχόν διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.

Σε περίπτωση κακόβουλης ή παράνομης χρήσης, εάν μας δηλωθεί ψευδής ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσετε να παραστήσετε κάποιον άλλον όταν στέλνετε πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος σχετικής έρευνας. Το προσωπικό της εταιρείας ή εξωτερικών τεχνικών συνεργατών, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

 

 1. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Δεδομένων

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στην ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για την προστασία και ασφάλεια του χρήστη, η εταιρεία θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Αν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να θέσετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνικά ή μέσω email.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 

 1. Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως την παρούσα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

 

 1. Δικαιώματα Διανοητικής ιδιοκτησίας

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όπως εμπορικά σήματα, επωνυμίες, service marks, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα χρησιμότητας και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ρητώς επιτρέπεται με το παρόν.

 

 1. Ενδείξεις χρόνου παράδοσης και διαθεσιμότητα

Κάθε προϊόν αναφέρει πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά του. Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών. Ο αναγραφόμενος χρόνος παράδοσης και η διαθεσιμότητα αποτελούν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ και όχι δεσμευτική πληροφορία. Διευκρινίζεται ότι η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας και τη συλλογή των προϊόντων στις αποθήκες μας, όπου οριστικοποιείται και προγραμματίζεται η αποστολή της παραγγελίας σας. Εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε αμέσως, ενώ εάν έχετε προχωρήσει σε πληρωμή, αυτή θα σας επιστραφεί πλήρως.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία, το προσωπικό της, ή άλλοι αντιπρόσωποί του- δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιούμενοι από την Εταιρεία, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, με εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

 

 

 

Β. Γενικοί όροι συναλλαγών

 

 1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.

 

 1. On-line παραγγελία

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη, μεταξύ άλλων, και από το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικώς υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του Ελληνικού Δικαίου.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα είδη που σας ενδιαφέρουν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, μέσω της γνωστής διαδικασίας του καλαθιού αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέγετε τρόπο αποστολής και τρόπο πληρωμής. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας, για να σας συμβουλεύσει τόσο κατά την επιλογή των προϊόντων, όσο και κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας.

 

 1. Άρνηση/Ακύρωση παραγγελίας

Επιθυμία μας είναι η άριστη εκτέλεση των παραγγελιών και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη. Η εταιρεία δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας, χωρίς πρότερη προειδοποίηση και συνακόλουθη ευθύνη. Κάθε παραγγελία σας είναι πιθανό να επιβεβαιωθεί και τηλεφωνικά, ενώ αδυναμία επικοινωνίας στο καταχωρημένο email, αλλά και τηλέφωνο, οδηγεί σε αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας. 

 1. Τιμολόγηση με ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Το σύστημα παραγγελιών του www.firesale.gr προσφέρει τη δυνατότητα, κατά την έκδοση τιμολογίου προς περιοχές με ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (πχ 17%), να εφαρμοστεί αυτομάτως ο κατάλληλος συντελεστής ΦΠΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποδειχθεί η ορθότητα της τιμολόγησης με τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Η παράδοση του προϊόντος πρέπει να γίνει στον τόπο του μειωμένου ΦΠΑ, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. Συναλλαγές Με Πιστωτική Κάρτα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών της EUROBANK με κρυπτογράφηση SSL / TLS 1.1 και πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Η συναλλαγή γίνεται κάτω από την ασφαλή πλατφόρμα SSL και η χρέωση της κάρτας είναι άμεση.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι ακολουθούμε πολιτική επιβεβαίωσης των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, για τη δική σας ασφάλεια. Επιλέγοντας αγορά με πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε αυτομάτως τους κάτωθι όρους συναλλαγών:

Η εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή κεκαλυμμένο αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας, πριν την οριστική εκτέλεση της παραγγελίας. Επίσης η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα της Κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, η Εταιρεία δικαιούται, για λόγους διασφάλισης των νόμιμων συμφερόντων της, να ακυρώσει την αγορά και να επιστρέψει το ποσό της συναλλαγής στον πελάτη, χωρίς άλλη υποχρέωση, μέσω της πιστωτικής του κάρτας (ακύρωση: cancel/void ή επιστροφή: refund). Η ενημέρωση του πελάτη για την παραπάνω ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω e-mail ή δια τηλεφώνου, στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί κατά την παραγγελία. Πιστωτικές κάρτες ξένων χωρών εκτός Ελλάδος είναι πιθανό να μη γίνουν αποδεκτές από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η χρήση προσωπικής πιστωτικής κάρτας για αγορά από διαφορετικό άτομο ή προς διαφορετική επιχείρηση είναι πιθανό να μη γίνει αποδεκτή από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η παράδοση των παραγγελιών, όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, γίνεται μόνο στον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, με την επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής ταυτότητας. Παραγγελίες με πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν παραδίδονται σε τρίτο πρόσωπο.

 

 1. Όροι πώλησης / παράδοσης προϊόντος

Τα εμπορεύματα παραδίδονται στους χώρους της εταιρείας (πωλήτρια) και μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας έως την πλήρη και οριστική εξόφλησή τους. Η εξόφληση αναφέρεται πάντα και μόνο στο σύνολο της αξίας, όπως αυτή αναφέρεται στην απόδειξη ή τιμολόγιο, και αποδεικνύεται με απόδειξη είσπραξης της πωλήτριας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας ή εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας προς την πωλήτρια ή εμπρόθεσμη πληρωμή του συνόλου των αξιογράφων που ο αγοραστής παρέδωσε στην πωλήτρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Νόμου 3842/2010, όπως ισχύει, οι αγορές που είναι ίσες ή ξεπερνούν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με μετρητά. Συνεπώς, οι επιτρεπτοί τρόποι εξόφλησης του τιμήματος σε μία τέτοια περίπτωση είναι είτε η τραπεζική κατάθεση- τραπεζική μεταφορά μέσω e-banking, είτε η πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

 

 1. Ευθύνη παραλαβής εκ μέρους του πελάτη

Ο πελάτης οφείλει, κατά την παραλαβή, να διενεργεί σχολαστικό έλεγχο της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προέκυψε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παραλαβή του προϊόντος, αλλά να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε αμέσως στον μεταφορέα και, στη συνέχεια, σε εμάς, γνωστοποιώντας μας τη σχετική δήλωση που κάνατε στον μεταφορέα.

  

 1. Διακύμανση τιμών / Οριστική συμφωνία τιμής

Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ενώ οι προσφορές είναι περιορισμένου χρόνου και κατά τη λήξη τους ίσως επιφέρουν σημαντική αύξηση τιμής. Κάποιες προσφορές αναφέρουν είτε συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας, είτε αναγράφεται η ένδειξη περιορισμένης προσφοράς. Είναι πιθανό κάποια συγκεκριμένη προσφορά που επιθυμείτε να μην ισχύει, εάν επιλέξετε να παραγγείλετε στο μέλλον.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, δηλώνετε ότι έχετε αποδεχθεί το τίμημα των προϊόντων ως δίκαιο και εύλογο. Λόγω της ταχείας και μεταβλητής αγοράς πληροφορικής, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (βλ. παρακάτω) αποκλειστικώς προς το σκοπό να επωφεληθείτε κάποιας προσφοράς στο ίδιο είδος, ή η εν γένει καταχρηστική αυτού άσκηση, παρέχει στην εταιρεία το νόμιμο δικαίωμα να σας αρνηθεί την ικανοποίησή του.

 

 1. Ακύρωση Παραγγελίας

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται, ανεξάρτητα του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο πελάτης, θεωρούνται τελικές και οριστικές. Κάθε παραγγελία δημιουργεί την αυτόματη υποχρέωση πληρωμής της πλήρους αξίας της παραγγελίας. Ακύρωση παραγγελίας δεν είναι εφικτή. Η εταιρεία δεν διαθέτει πολιτική επιστροφής χρημάτων μετά την παραγγελία -εκτός από την περίπτωση άσκησης του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης- ούτε πολιτική αλλαγών μετά την οριστική αποστολή των προϊόντων ή την παραλαβή τους από το κατάστημα.

 

 1. Εγγυήσεις-Service

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας, η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» («service centers») και η οποία προσφέρει επιπρόσθετη της νόμιμης, εγγύηση. Τα προϊόντα καλύπτονται από άριστη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη, με διάρκεια από ένα έως και πέντε (1-5) έτη, όπως αναγράφεται σε εκάστοτε προϊόν.

Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση, ήτοι από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), από το άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν παραβλάπτονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.

 

 

 

 

 1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης : Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο και προβαίνετε σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προς προσωπική και όχι εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική σας χρήση, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την αγορά στην οποία προβήκατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που εσείς αποκτήσατε, ή ένας τρίτος, διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε, τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή σάς επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων προς την Εταιρεία.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή) που θα σταλεί με ταχυδρομείο, ταχυμεταφορέα (courier) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα ακόλουθα στοιχεία: Για το ηλεκτρονικό κατάστημα firesale.gr, Τ.Θ. Δ1899, 57001 Θέρμη, τηλ 215 215 1400, email: info@firesale.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που θα βρείτε ΕΔΩ, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εσείς θα μεριμνήσετε για το μέσον και να επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

 

 1. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προιόντος που επιστρέφετε. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για μια τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να μάς αποστείλετε, μαζί με το προϊόν, την απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Ενδεικτικά παρατηρούμε ότι η εξέταση ενός φορητού ή σταθερού υπολογιστή, ενός tablet ή ενός κινητού, δεν περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος (Windows, Android) και κατά συνέπεια μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη χρήση του προϊόντος.  Εάν διαπιστώσουμε ότι το προϊόν δεν έχει επιστραφεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, τότε θα αφαιρεθεί από το ποσό που θα επιστρέψουμε η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης.

Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές, προϊόντα τα οποία παρουσίασαν βλάβη και εστάλησαν ή επέστρεψαν από service, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας εφόσον έχουν αποσφραγιστεί,  καθώς και αναλώσιμα εκτυπωτών, προγράμματα και λογισμικό που έχει αποσφραγιστεί κλπ

Λόγω των συνήθων μεταβολών στην αγορά τεχνολογίας, δεν είναι δυνατή η χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, για να επωφεληθείτε κάποιας προσφοράς στο ίδιο είδος από το κατάστημά μας ή από άλλο κατάστημα. Η εταιρεία θα αρνηθεί κάθε κακόπιστη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

 

 

 

 

 1. Τρόποι Πληρωμής

 

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με όποιο τρόπο επιθυμείτε! Δείτε τις επιλογές σας παρακάτω:

 

1. Με αντικαταβολή

Το ποσό της πληρωμής εξοφλείται με μετρητά στον υπάλληλο της courier την ώρα της παράδοσης του δέματος. Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για αγορές εντός Ελλάδος. Σημείωση: Σύμφωνα με το Ν.4446/2016 αρ. 69 παρ. 2 οι αγορές που είναι ίσες ή ξεπερνούν το ποσό των 500 ευρώ δεν δύναται να εξοφληθούν με μετρητά. Συνεπώς, οι προτεινόμενοι τρόποι είναι είτε η τραπεζική κατάθεση- τραπεζική μεταφορά μέσω e-banking είτε η πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Για την υπηρεσία αντικαταβολής υπάρχει πρόσθετο κόστος 3,99 ευρώ.

 

2. Με χρέωση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (Visa, MasterCard, Maestro)

 

Η χρέωση της κάρτας σας (VISA / MASTERCARD) γίνεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της EUROBANK, από την ασφαλή πλατφόρμα SSL. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν καταχωρούνται στο κατάστημά μας αλλά μόνο στην τράπεζα που σας κάνει την χρέωση.

 

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή υπηρεσία Verified by VISA ή την αντίστοιχη υπηρεσία MasterCard SecureCode™. Η υπηρεσία αυτή προστατεύει τα δεδομένα του κατόχου της κάρτας με τον δικό του προσωπικό κωδικό. Είναι απλό στη χρήση, αξιόπιστο, ασφαλέα και γρήγορο. Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης ενός μοναδικού Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας που εσείς θα δημιουργήσετε κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών σας αγορών, θα μπορείς να χρησιμοποιείτε με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά την κάρτα σας. Η εισαγωγή του Προσωπικού Κωδικού (Verified by VISA ή MasterCard SecureCode™) κατά τη διάρκεια μιας αγοράς σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επιβεβαιώνει ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος της κάρτας. Εάν εισαχθεί λανθασμένος Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας, η αγορά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν κάποιος ξέρει τον αριθμό και τα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, η αγορά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας. Επιπλέον, μόνο με τη χρήση Προσωπικού Κωδικού επιβεβαιώνεται άμεσα η πληρωμή σας και κερδίζετε πολύτιμο χρόνο για την γρήγορη εκτέλεση της παραγγελίας σας.

 

Επιλέγοντας αγορά με πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε αυτόματα τους όρους συναλλαγής μας :

 • To firesale.gr δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα της Κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία, λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης, να ακυρώσει την αγορά και να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της συναλλαγής στον πελάτη χωρίς άλλη υποχρέωση, μέσω της πιστωτικής του κάρτας.
 • Πιστωτικές κάρτες ξένων χωρών εκτός Ελλάδος είναι πιθανό να μη γίνουν αποδεκτές από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Χρήση προσωπικής πιστωτικής κάρτας για αγορά από διαφορετικό άτομο ή προς διαφορετική επιχείρηση είναι πιθανό να μη γίνει αποδεκτή από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για την παραλαβή αγορών που έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή, έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Για παραλαβή από το κατάστημα μας θα πρέπει ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας να προσκομίσει την πιστωτική του κάρτα και την ταυτότητά του. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή από κατάστημα courier αν δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία Verified by VISA ή MasterCard SecureCode™.

 

3. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής, αμέσως μετά την παραγγελία σας θα λάβετε ένα e-mail με όλα τα στοιχεία για την τραπεζική κατάθεση που πρέπει να ολοκληρώσετε ώστε η παραγγελία σας να αποσταλεί. Η κατάθεσή σας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την παραγγελία σας, διαφορετικά η παραγγελία σας δύναται να ακυρωθεί.  

Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας και το όνομά σας στα σχόλια της κατάθεσης, είτε αυτή γίνει με web banking είτε σε κατάστημα Τράπεζας. Στη συνέχεια θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο info@firesale.gr.

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 

EUROBANK 0026.0014.25.0200772982

IBAN GR74 0260 0140 0002 5020 0772 982

(για copy-paste: GR7402600140000250200772982)

 

 

ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ EUROBANK

EUROBANK IBAN GR74 0260 0140 0002 5020 0772 982

Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με €10 έξοδα διαχείρισης και όλα τα τραπεζικά έξοδα της μεταφοράς.

 

Δικαιούχος Λογαριασμού: Thinkia OpenWeb Services SMPC

 

 

 1. Αποστολή Προϊόντων με Courier

 

Η εταιρία μας προσφέρει την ταχεία αποστολή της παραγγελίας σας με Courier και ελάχιστο κόστος 4,99 ευρώ μέχρι 10 κιλά για πανελλαδική κάλυψη (εκτός των περιοχών που οι μεταφορικές εταιρίες αδυνατούν να παραδώσουν). Για παραγγελίες με βάρος μεγαλύτερο από 10 κιλά η χρέωση για κάθε επιπλέον έξτρα κιλό είναι 1 ευρώ/κιλό. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, εφόσον τα προϊόντα που επιλέξατε είναι διαθέσιμα, είναι 1 έως 3 εργάσιμες από την ημέρα αποστολής (σε περίοδο lock down ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος ανάλογα με το φόρτο των εταιριών Courier).

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021